accesorii auto smart
Politica de Confidentialitate
Valabila pana la 31.12.2023.


Prelucrarea datelor personale

Prin furnizarea datelor in momentul inregistrarii/ participarii la promotii/trimiterii comenzii, Clientii/Participantii sunt de acord ca datele lor sa fie folosite in vederea derularii procesului financiar-contabil si de livrare a comenzilor . Decizia nr. 100/2007 prevede ca nu este necesara notificarea prelucrarilor de date cu caracter personal efectuate de compartimentele/persoanele competente ale entitatilor de drept public si privat, pentru organizarea si desfasurarea activitatii proprii curente de gestiune economico-financiara si administrativa.
Orice Client/Participant are dreptul de a solicita excluderea din baza de date a Vanzatorului trimitand o solicitare scrisa pe adresa companiei.
Compania se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti, cu exceptia partenerilor pe care vanzatorul ii are in derularea activitatii sale (firme de curierat, firme de contabilitate etc.).

Clientilor/Participantilor le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special urmatoarele drepturi:
- dreptul de acces la date;
- dreptul de interventie asupra datelor;
- dreptul de opozitie.

La cererea Clientilor/Participantilor, Vanzatorul se obliga:
- sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera lor circulatie;

Prin trimiterea formularelor de comanda/particpare, Participantii/Clientii confirma ca au citit si sunt de acord cu Termenii si conditiile pezentate in prezentul document si sunt de acord cu inregistrarea datelor lor cu caracter personal in bazele de date ale Vanzatorului in vederea derularii proceselor financiar-contabile si administrative.

Declaratia de confidentialitate

In conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, Vanzatorul va asigura securitatea datelor cu caracter personal inregistrate si le va folosi numai pentru scopurile precizate (cf. art 8.). Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. De asemenea, aveti dreptul de a va opune prelucrarii datelor dumneavoastra personale si de a solicita stergerea acestora din baza de date.

Pentru a va exercita oricare dintre aceste drepturi, puteti face o cerere in scris cu solicitarea dumneavoastra pe care sa o trimiteti pe adresa companiei (gasiti adresa postala a companiei pe factura sau pe site-ul nostru in sectiunea "Contact") sau pe email la contact@smart-brands.ro .

Comanda, plata, retur
Utilizarea Site-ului
Comanda si plata
Garantie si retur
Conditii de utilizare
Termeni si conditii
Politica de confidentialitate
Regulamentul Promotiilor
Asistenta CLIENTI
Contacteaza-ne
Formular de contact
Formular de returCopyright © 2024 Smart-brands.ro Toate drepturile rezervate.